Ngọc Quỳnh – Bản đàn xuân (Lê Thương)

Đàn xuân tủi lòng nẩy cung đợi mong

Reo ai oán trong khuê phòng

Tình tang tang tính tính tình

Tình tang tang tính tính tình

Lạnh lùng hơn gió ngoài đồng

Ngồi se chỉ hồng

Hỏi ai hiểu không

Tiếng oanh muốn nhắn lời thay những tiếng ngân

Như chiếc bóng người chưa dám nhắc chân

Chờ tin thơ chim hoàng oanh đưa

Còn xa bay trong áng sương mờ.

Đàn ca cảnh vườn

Nhủ hoa thả hương

Hương hoa luyến theo cung đàn

Tình tang tang tính tính tình

Tình tang tang tính tính tình

Để cùng bay khắp trần hoàn

Lời hoa kể rằng

nhiều đêm rạng trăng

Thấy ai ướm má hồng ru những tiếng êm

Hoa cũng muốn trời cho có trái tim

Để yêu riêng nhân tình hoa

Và xuân tươi, tươi đến muôn mùa

Đàn bao tuổi rồi, đàn ca chẳng ngơi

Bao giây đứt trong quãng đời

Tình tang tang tính tính tình

Tình tang tang tính tính tình

Của tình duyên số mạng người

Đàn ca nửa lời

Để cung nhẹ lơi

Có dây nắn tiếng cười dây nắn tiếng than

Dây nắn tiếng trầm dây nắn tiếng vang

Tuỳ theo dây tơ tình tơ duyên

Và theo dây lưu luyến u huyền

Advertisements
%d bloggers like this: